Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 226 "Щасливе дитинство" комбінованого типу" Дніпровської міської ради, Центральний район
 
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 226 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

Новини


30 квіт. 2021
Загальні батьківські збори колективу
26 травня 2021 року відбудуться загальні збори колективу та батьківської громадськості

12 жовт. 2018
День козацтва та Покрова у дитячому садочку № 226
14 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва

4 жовт. 2018
Осінній ярмарок у ДНЗ
Веселий осінній ярмарок кличе осінь на гостини

Всі новини

Робочий план ДНЗ

 

План

навчально-виховної роботи

КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 226 комбінованого типу» Дніпровської міської ради

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

 Розділ ІІ. Методична робота з кадрами

 

2.1.  Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів дошкільного навчального закладу

 

Зміст роботи

Термін

Відпові­дальний

Примітка

1

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 

● направити на курси підвищення кваліфікації :

 

Вихователь спеціалізованої дошкільної групи:

Куталей Л.В.

 

 забезпечити докурсовими і післякурсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси ;

 зобов’язати педагогів відвідувати методичні об’єднання, творчі лабораторії, консультпункти

(за графіком);

● знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями.

упродовж

року

 

упродовж року

упродовж року

 

 

 

 

 

 

щомісяця

завідувач,

вихователь-методист

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь-методист,

педагоги,

творча група

наказ

 

 

зошит

із самоосвіти

 

 

 

 

наказ,

графік

зошит

із самоосвіти

 

2

З метою підвищення ефективності педагогічної діяль­ності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

упродовж року

завідувач,

вихователь-методист

зошит

із самоосвіти

3

З метою самоосвіти опрацювати:

● методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж навчального року;

● ППД, що буде вивчатися і впроваджуватися у практику роботи ДНЗ у 2018-2019н.р.

 

 

2018-2019

 

 

2018-2019

 

творча

група

 

вихователь-методист,

психолог,

творча група

 

рекоменд.

 

 

ППД

 

4

З метою надання методичної допомоги:

● систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

● систематично здійснювати дидактичне тестування педагогів.

 

 

1 р. на

квартал

08.2018-

05.2019

 

завідувач,

вихователь-методист

вихователь-методист,

психолог

 

 

зошити із

самоосв.

мат. діагн.

рекоменд.

5

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

● видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації в 2018-2019 н.р.;

● атестувати у 2018-2019 н.р.

педагога:

Степанову І.В.

 

 

 ● вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації;

● видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити

педколектив з наслідками атестації.

 

 

 

 

10.2018

до 04.2019

 

 

 

упродовж року

 

 

09.2018по 03.2019

 

 

завідувач

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

атестаційна

комісія

завідувач

 

 

 

наказ

 

 

наказ,

протоколи

 

 

графіки звіту, протоколи

наказ

6

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у

2018-2019н.р.:

● визначити зміст педпроцесу, скласти навчальні плани;

● систематично проводити “малі педради”, спрямова­ні на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

● створити на заняттях та у повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;

● забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;

● організувати роботу та затвердити склад творчої групи.

 

 

 

08-09.2018

 

щомісяця

 

 

постійно

 

упродовж року

 

упродовж року

 

 

 

 

 

вихователь-методист,

педагоги

завідувач,

 

вихователь-методист,

психолог,

педагоги

 

психолог,

педагоги

психолог,

педагоги

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

навч. план,

пер. плани

перспект.

плануван.

 

спостереж.

діагностика

протокол

обстеження

склад,

план роб.

 

 

7

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу:

● призначити наставників для молодих педагогів:  

● проводити взаємовідвідування занять між колеґами;

проводити майстер-класи.

 

 

 

упродовж року

 

упродовж року

 

 

вихователі

 

 

педагоги

 

 

звіт на

нараді при завідувачі

зошит

із самоосвіти

 

 1. ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

Тема заходу, порядок денний

Термін виконання, відповідальний

Відмітка

про виконання

 

І.

 Установча

Тема: «Завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2018-2019 н.р.».

 1. Планування роботи ДНЗ на перспективу.
 2. Визначення завдань педагогічного колективу на новий навчальний рік
 3. Затвердження плану роботи ДНЗ на 2018-

  2019 навчальний рік.

 1.     Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу.
 2.     Затвердження плану роботи гуртків і призначення керівників.
 3. Обговорення питань готовності ДНЗ в цілому та кожного робочого місця зокрема до початку навчального року.
 4. Підбиття підсумків літньо-оздоровчої компанії.

Серпень

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач

 

Комісія

Завідувач

 

ІІ

Тема: «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дошкільників на засадах національно-патріотичного виховання».

2.1.     Інформація про перевірку виконання рішень    попередньої педагогічної наради.

2.2. Формування духовно-ціннісних орієнтирів дошкільників на засадах національно-патріотичного виховання

2.3. Роль діяльності педагога.

2.4. Шляхи формування духовно-ціннісних орієнтирів.

2.5. Брейн-ринг  

 Листопад

Інформація

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 Вихователь-методист

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

ІV

Тема: « Формування світогляду дошкільника засобами художнього слова».

 1. Роль мовлення у формуванні особистості дошкільника.
 2. Добре слово. Як прищеплювати любов до рідної мови.
 3. Застосування педагогами в освітньому процесі малих форм усної народної творчості, як складової національно-патріотичного виховання дошкільників (із досвіду роботи).
 4. Мовленнєва гостина: «Розвиток компонентів професійного мовлення вихователя»

       Лютий

завідувач

 вихователь-методист

  Степанова І.В.

 

психолог

 

Під  Підсумкова педрада «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ у 2018-2019 н.р.»

 1. Виконання    рішень попередніх педагогічних нарад.
 2. Аналіз та обговорення роботи педагогічного колективу у 2018-2019 н.р. (переваги та недоліки).
 3. Результати моніторингу аналізу досягнень дітей старших груп ДНЗ.
 4. Звіти вузьких спеціалістів.
 5. Підсумки атестації педагогів у 2018-2019 н.р.
 6. Обговорення, внесення корективів та схвалення плану роботи на літній оздоровчий період.

Травень

 

вихователь-методист

завідувач

вихователі

 

вихователь-методист

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

з/п

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1. Організаційно-методичне забезпечення

1

Здійснювати інформаційне, методичне забез­печення освітньо-виховного процесу, творчої, інноваційної діяльності педагогів

Протягом року

                

 

2

Проводити діагностику стану навчально-ви­ховного процесу, методичної, інноваційної діяльності ДНЗ

Протягом року

 

 

3

Здійснювати методичний супровід роботи творчої групи педагогів

Протягом року

 

.

4

Забезпечити роботу «столу довідок» у методично­му кабінеті, який надасть можливість педагогам знаходити та адаптувати потрібну інформацію з певної теми

 

 

 

5

Розробити план заходів щодо впровадження інноваційних технологій згідно зі сформованим банком інновацій

 

 

 

6

Розробити критерії та показники оцінювання перевірки продуктивності застосування освітніх і педагогічних інновацій, навчальних програм

 

 

 

2. Управління процесом впровадження навчальних програм

           

1

Скласти та затвердити розклад занять відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 №446

 

 

 

2

Скласти розклад гуртків

 

 

 

3

Розробити методичні рекомендації для педагогів щодо планування освітньо-виховного поцесу від­повідно до чинних нормативних документів

 

 

 

4

Розробити критерії оцінювання та провести конкурс-огляд готовності груп до нового на­вчального року

 

 

 

5

Забезпечити старші групи робочими зошитами для занять із мовленнєвого, логіко-математично- го розвитку, рекомендованими МОН України

 

 

 

6

Організувати постійно чинні виставки:

«Наші досягнення»;

«Готуємося до педради»;

«На допомогу вихователеві»;

«Новинки методичної літератури»;

«Передовий педагогічний досвід району»

 

 

 

7

Сформувати медіатеку розвивальних ігор, презентацій для проведення занять із дітьми з різних видів діяльності

 

 

 

8

Розробити методичні рекомендації щодо осо­бливості планування інтегрованих занять

 

 

 

9

Систематизувати методичні, практичні матері­али щодо морально-духовного, патріотичного, екологічного виховання дошкільників

 

 

 

10

Оформити виставку дидактичних ігор з валеологічного виховання

 

 

 

11

Організувати проведення тематичних «педа­гогічних годин», спрямованих на визначення системи педагогічних впливів та забезпечення підвищення якості освітнього процесу

 

 

 

12

Проводити хвилинки презентацій, творчих зна­хідок педагогів

 

 

 

13

Інформаційний прес-центр «Канікули в дитячо­му садку»

 

 

 

14

Узагальнити картотеку дидактичного матеріалу та посібників, що використовуються педагогами для проведення різних видів занять із дітьми

 

 

 

15

Систематично поповнювати картотеку періодич­ної та методичної літератури

Протягом року

 

 

16

Оновити та систематично поповнювати інфор­маційно-консультативні рубрики стенду «Авто­ритет педагогічної майстерності», «Майстерня педагога» в методичному кабінеті

Протягом року

 

 

17

Захист авторських розробок планування роботи літературної студії

 

 

 

3. Удосконалення, інноваційна спрямованість навчально-виховного процесу

 

з/п

Впровадження педагогічних ідей та технологій

Напрямки

діяльності

Передбачувані результати використання

Відповідальні

 

1

Технології розвитку творчих здібностей дітей:

технологія ТРВЗ;

елементи казкотерапії;

елементи пісочної терапії

Активізація творчих, креативних, розумових здібностей дітей; створення системи роботи щодо виявлення та розвитку здібностей кожної окремої дитини; розвиток умінь у дошкільників застосову­вати отримані знання та набуті практичні навички в реальному житті

Модернізація навчально- виховного процесу, розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, уміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, робити висновки, синтезувати й інтегрувати ситуацію, аналі­зувати ситуацію, передбачати наслідки, вибудовувати гіпотези, застосовувати нові ідеї та методи розв’язання завдань на практиці

 

2

Особистісно орієнтовані технології:

технологія ПЗ;

проектна технологія;

технологія саморозвитку

 Марії Монтессорі

Організація навчально-виховного процесу з ураху­ванням різного рівня розви­тку дошкільників, а також реалізація особистісного підходу як ключового напрямку корекційних педагогічних технологій

Надання дитині можливості стати суб’єктом (активним учасником) навчально-виховного процесу, власного розвитку. Підвищення рівня професіоналізму і творчості педагога

 

3

Здоров’язбережувальні

технології:

МТП «Пісне Знайко»;

«Казкова фізкульту­ра» М. Єфименка;

нетрадиційні метододики оздо­ровлення (елементи кольоротерапії, арт- терапії, кріотерапії, фітбол-гімнастика, різні види масажів тощо)

Використання принципів здоров’язбе-режувальної педагогіки в навчально-ви­ховному процесі

Збереження Та ЗМІіХНЄННЯ здоров’я

дітей, формування прагнення вести здоровий спосіб життя, розуміння важливості здоров’я для належної якості життя, валеологізація, гармонізація освітньо-виховного процесу

 

4

Педагогічна ідея С. Русової щодо на­ціонального виховання дитини на традиціях рідного народу

Створення та використання системи духовно-

морального, патріотичного виховання дошкільників

Розвиток національної культури та свідомості дошкільників, патріотичне виховання на засадах народної педагогіки

 

 

з/п

Впровадження педагогічних ідей та технологій

Напрямки

діяльності

Передбачувані результати використання

Відповідальні

 

5

Ідея морально-есте- тичного виховання у творчій спадщині В. О. Сухомлинського

Формування культури почуттів у дошкільників за допомогою різноманітних методів духовно-морально­го виховання

Розвиток гуманних, естетичних почуттів, здатність до емпатії; вміння аналізувати власні вчинки та вчинки інших, прагнення до суспільно схвальної поведінки

 

 

6

Організація освітньо- виховного процесу в умовах профільних груп

Група екологічної, при- родозбережувального напрямку;

група економічного напрямку;

група здоров’язбережувального напрямку;

логопедична група;

група народознавчого напрямку;

група творчо-естетично­го напрямку;

група духовно-гуманіс­тичного напрямку

 

 

                   

  СЕМІНАРИ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

   СЕМІНАРИ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

І. СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «СПОСОБИ ВИХОДУ 3 КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У РОБОТІ ПЕДАГОГІВ 3 БАТЬКАМИ»

Мета: усвідомлення причин, механізмів та видів конфліктів; засвоєння методів пошуку розв’язань конфліктів; опанування прийомів спілкування в конфлікті; засвоєння прийомів попередження конфліктів з батьками в на­вчально-виховному процесі

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін, форма проведення

Відповідальні

1

1. Теоретичне обґрунтування конфліктів у системі «пе­дагог — батьки».

2. Інформаційне повідомлення «Стратегії розв’язання конфліктів».

3. Інтерактивні ігри щодо розв’язання конфліктних ситуацій.

4. Антистресова вправа.

5. Рефлексія

Листопад 2018  

Інформація,

тренінг

Вихователь-

методист,

практичний

психолог

ІІ. СЕМІНАР-СУПУТНИК «ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

СЕМІНАР-СУПУТНИК «ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

Мета: вироблення єдиного підходу до реалізації освітньої програми дошкільної освіти на основі інтеграції всіх спеціалістів; організація продуктивної взаємодії учасників освітнього процессу

1

 1. Лекція «Інтеграція і координація в дошкільному на­вчальному закладі».
 2. Мозкова атака «Інтеграція спеціалістів».
 3. Кейс-метод «Варіанти моделей педагогічної взаємодії в дошкільній освіті».
 4. Ігровий сеанс «Вихователь — людина

 двох професій: педагог та актор»

Січень 2019      

тренінг, кейс- метод

 

 

 

 

 

ІІІ. СЕМІНАР ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ (ЧОТИРИДЕННИЙ) «ЯК У НАС НА УКРАЇНІ»

Мета: підвищення рівня теоретичної підготовленості педагогів з питань національно-патріотичного виховання

дошкільників на засадах народної педагогіки

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін, форма проведення

Відповідальні

Доповнення,

корекція

1

1-й день

Тема: «ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ»

Теоретична частина

Січень 2019        

 

 

 

 1. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм, містом.
 2. Географічні особливості і багатство рідного краю, України.

Практична частина

 1. Заняття «Подорож мапою України».
 2. Мультимедійна презентація «Моє місто в минулому і тепер»

 

 

 

2

2-й день

Тема: «ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОДИННИМИ СТО­СУНКАМИ ТА СІМЕЙНИМИ ТРАДИЦІЯМИ В УКРАЇНІ»

Методичний турнір «Від роду до народу»

Січень 2019        

 

 

3

3-й день

Тема: «ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ»

1. Панорама методичних знахідок:

- Державні символи України: прапор, гімн, герб.

- Українські національні обереги: вінок, рушник, хліб

на рушнику.

2. Відкрите заняття «Державні та народні символи»

Січень 2019        

 

 

4

4-ий день

 1. Тема: «Побут українського народу»
 2. Теоретична частина
 3. Український національний одяг.
 4. Українська національна кухня.
 5. Українська хата.

Практична частина

Перегляд фрагментів занять:

• «Мамина світлиця»

Січень 2019        

 

 

«МЕТОДИЧНИЙ МІСТ» (за участю педагогів і батьків)

Тема. «ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД — ЗАХИСНИК ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ»

Мета: привернути увагу педагогів до проблеми правової освіти дошкільника як складової соціалізації, вчити створювати умови, сприятливі для виховання в дітей поваги до прав людини, спонукати працівників до творчого пошуку найоптимальніших засобів і прийомів ознайомлення вихованців з їхніми правами

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін, форма проведення

Відповідальні

Доповнення,

корекція

1

 1. Проблема охорони дитинства у світі та в Україні.
 2. Суспільство та охорона дитинства.
 3. «Права дитини в документах».
 4. «Суспільство та охорона дитинства».
 5. Адвокатська контора: «Інклюзивна освіта»

Листопад 2019        

Доповідь

Інформаційний

лекторій

Презентація

Тестування

Підбиття

підсумків

семінару

 

 

 КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ДНЗ № 226

на 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

 

1.

 

 • Інструктивно-метоичні рекомендації

 № 1/9-386 від 13.06.2018р. «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти  в ДНЗ в 2018-2019 н.р.».

 • Сучасні підходи до планування та проведень занять.

 

 

вересень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

2.

Програмно-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти.

 

 

вересень

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

3.

Про новий Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

жовтень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

4.

Інтеграція в дошкільній освіті – як інноваційне явище.

листопад

практичний психолог Н.О.Куриленко

 

5.

Методи і прийоми ознайомлення дітей з художньою літературою.

 

грудень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

6.

Комунікативна компетентність педагога.

січень

практичний психолог Н.О.Куриленко

 

7.

Батьківські збори : «Коротко про головне».

січень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

8.

Формування світогляду дошкільника засобами художнього слова.

квітень

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

 

9.

Організація прогулянки для дошкільнят.

березень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

10.

Тренінг: «Соціально-психологічний мікроклімат в колективі»

 

березень

практичний психолог Н.О.Куриленко

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

11.

Аби емоції не накривали дитину

 

квітень

практичний психолог Н.О.Куриленко

12.

Секрети розвивальної роботи з дітьми раннього віку

 

травень

 

Л.П.Капу

ловська

вихователь-методист

КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ

№ п/п

Зміст

Місяць

Група

Вихователь

1.

Формування духовно-ціннісних орієнтирів на засадах патріотичного виховання

листопад

 

старша група № 2

О.І.Жук

 

2.

Українська народна культура – предмета давнини, українська іграшка

лютий

старша група № 6

І.В.Степанова

 

3.

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої діяльності: «Зимові слова»

січень

середня група № 7

А.Г.Суслова

 

4.

Конспект заняття з пошуково-дослідницької діяльності

 старша група

“Стежинами пізнання”

березень

 

старша група № 4

 

Л.В.Куталей

 

РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ 3 ПРОБЛЕМИ:

«Формування еколого-валеологічної компетентності дошкільників»

               КЕРІВНИК : ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ Л.П.Капуловська

 

                                     ПЛАН РОБОТИ

     

 

з/п

Заходи, зміст роботи

Термін виконання, форма проведення

Відповідальні

9

Методичний діалог: обговорення діагностичної картки участі педаго­гів у методичній роботі ДНЗ

Травень, звіт

 

10

Тренінг «Техніка мовлення. Робота над розвитком голосу»

Лютий, тренінг

 

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Проблема: «Формування еколого-валеологічної компетентності дошкільників»

Мета: систематизувати роботу з еколого-валеологічного спрямування з метою впровадження у педагогічний процес дошкільного закладу для поліпшення якості освітньо-виховної роботи 3 дітьми.

Очікуваний результат: зразок перспективного планування на рік, добірка творів художньої літератури, картотека літературних джерел

Склад групи:

1

Засідання МІ. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Обговорення підготовки та впровадження

в освітній процес системи роботи з еколого-вале­ологічного спрямування.

Обговорення проблеми, окреслення труднощів її реалізації та обмірковування шляхів розв’язання проблеми.

Вивчення літератури, публікацій, досвідів робо­ти ДНЗ з окресленої проблеми, опублікованих на сайтах. Журнал «Палітра педагога», 2012, №2, авторська програма «У світі здоров’я» Марини Шелестун;

Жовтень

Обговорення

Обговорення

Підготовка списку літера­тури

Творча група

 

 

Журнал «БВДС» січень № 1-2, 2014;

Дитячий садок. Валеологія в казках

І. Майданюк. — К. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. — 120 с. — (Бібліоте­ка «Шкільного світу»);

Л. Лохвицька, Т. Андрющенко. Дошкільникам про основи здоров’я : Навчально-методичний посібник. — 2-ге вид., оновл. — Тернопіль : Мандрівець, 2008.

Обговорення структури перспективного плану на рік.

Складання картотеки літературних джерел.

Висловлювання членами творчої групи мір­кувань щодо форм представлення результатів роботи над проблемою

Практична

робота

Практична

робота

Діалог

 

 

 

Засідання M2. ОСНОВНИЙ ЕТАП

Аналіз перспективного та календарного планів освітньої роботи з дітьми, оцінювання стану проведення роботи еколого-валеологічного спрямування.

Розробка перспективного планування роботи еколого-валеологічного спрямування на рік для молодшої, середньої та старшої груп.

Добірка художніх творів еколого-валеологічного спрямування для роботи з дітьми. Складання картотеки літературних джерел.

Презентація зразків перспективного та кален­дарного планів і художніх творів.

Організація консультативних днів на базі методичного кабінету для надання допомоги вихователям у роботі над проблемою.

Січень

Практична

робота

Практична

робота

Практична

робота

Презентації

 

 

 

я

Виставка

літератури

Творча група

 

 

 

 

з/п

Заходи, зміст роботи

 

Термін виконання, форма проведення

Відповідальні

 

Педагогічний аукціон «Розвиток мовлення дошкільників у контексті ознайомлення

з природою».

Захист авторських конспектів занять з теоре­тичним викладенням матеріалу:

«Ознайомлення з явищами природи»;

«Космос»;

«Ліс»

Практична

робота

 

 

3

Засідання №3. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ЕТАП

Аналіз діяльності творчої групи протягом навчального року.

Аналізування кожним членом творчої групи свого внеску в роботу над проблемою

Аналіз ефективності проведеної роботи еколого-валеологічного спрямування за роз­робленим плануванням.

Аналіз рівня знань дітей освітньої лінії «Осо­бистість дитини» БК дошкільної освіти

Травень Узагальнення роботи Вивчення та аналіз роботи

Вивчення та аналіз знань дітей

Творча група

 

 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ: «ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ»

Мета: підвищувати творче самовираження та рівень професійної майстерності педагогів; інтенсифікувати робо­ту з художніми творами для розвитку художньо-комунікативної діяльності дітей; презентувати сучасні підходи щодо формування мовленнєвого розвитку дошкільників засобами дитячого фольклору в інтегрованому просторі дошкільного навчального закладу

1

Складання перспективного плану роботи на рік, місяць за віковими групами

Вересень

 

 

2

Добірка дитячих художніх творів

Вересень

 

 

 

3

Інформаційні посиденьки «Жанри українського дитячого фольклору в практиці ДНЗ»

Грудень

 

 

 

4

Проведення щотижневих занять із дітьми

Протягом року

 

 

 

5

Інтерактивна гра «Згадати все»

Березень

 

 

 

6

«Педагогічний вернісаж»: презентування під­сумкових занять літературної студії:

«Музей осені»;

«Моє рідне місто»;

«Про малят і звірят»;

«У гості до маленького Тараса»;

«Фольклорне намисто»

Жовтень

Грудень

Лютий

Березень

Листопад

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

1

«Технологія створення мультимедійної пре­зентації до заняття»

Жовтень

 

 

 

2

«Мнемотехніка-дітям»

Січень

 

 

 

3

«Стежинкою емоцій»

Лютий

 

 

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ

 

 

1

Імідж-проект «Віконце у всесвіт»

Березень

 

 

 

2

«Наш маленький великий світ» (екологічне виховання)

Квітень