Комунальний заклад освіти "Дитячий навчальний заклад (ясла-садок) № 226 "Щасливе дитинство" комбінованого типу" Дніпровської міської ради, Центральний район
 
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 226 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

Новини


30 квіт. 2021
Загальні батьківські збори колективу
26 травня 2021 року відбудуться загальні збори колективу та батьківської громадськості

12 жовт. 2018
День козацтва та Покрова у дитячому садочку № 226
14 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва

4 жовт. 2018
Осінній ярмарок у ДНЗ
Веселий осінній ярмарок кличе осінь на гостини

Всі новини

Статут ДНЗ № 226

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА - САДОК) № 226

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 ПРИЙНЯТО

                                                          ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ КОЛЕКТИВУ

                                                          ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 226

                                                          ПРОТОКОЛ ВІД  ________ № _________

 

 

м. Дніпро

       Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного  навчального закладу (ясла-садок) № 226 комбінованого типу, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 № 6, перереєстрованого зі змінами 

29.03.2006 , номер запису 12241050001025225, 01.12.2009, номер запису 12241050001025225, перереєстрація  від 07.10.2014 р. номер запису 12241050005025225, ідентифікаційний код 34314163.

                                                   I.              Загальні положення

1.1                КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА -САДОК) № 226 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , скорочено ДНЗ № 226,(далі дошкільний заклад), зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.02 № 6, перереєстрованого зі змінами 29.03.2006,номер запису 12241050001025225,   , 01.12.2009, номер запису 12241050001025225, перереєстрація від 07.10.2014 р. номер запису 12241050005025225,     ідентифікаційний код 34314163 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2               Місцезнаходження комунального закладу освіти

          «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 226    

          комбінованого типу» Дніпровської міської ради :

  49061,  м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 16-б, тел. 749-66-23.

   1.3   Органом, уповноваженим здійснювати управління дошкільним закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  Уповноважений орган  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4    Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,

        законами «Про освіту»,«Про дошкільну освіту», Положенням про

        дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення),

        затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня

        2003р. № 305 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами,

        власним Статутом.

1.5    Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок, в

        органах Державного казначейства, печатку, штамп встановленого зразка,   

ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.6    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права

        громадян на здобуття дошкільної освіти, надання корекційно-

        розвивальної допомоги для дітей з особливостями психо-фізичного

        розвитку.

1.7  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :  

        -  збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей,

           формування їх особистості,  

-         розвиток  творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8     Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції,передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

                                                    II.         Комплектування дошкільного закладу

2.1.           Дошкільний заклад розрахований на 115 осіб.

        2.2    Групи комплектуються за віковими ознаками.

                                    2.3    У дошкільному закладі функціонують групи:

група раннього віку загального типу - 1,  компенсуючи -10 для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

      2.4   Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування  

 2.5     Наповнюваність груп дітьми становить:

 група раннього віку загального типу – 15 дітей, 10 компенсуючих груп за віковими ознаками до 10 осіб.

2.6    Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно

       пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини з

        висновками лікаря Ф 026,що дитина може відвідувати  дошкільний    

        навчальний заклад, медичну довідку про епідеміологічне оточення,

        карту профілактичних щеплень, документи для зарахування до  

        спеціалізованої групи за висновком ОПМПК, (можливе

        впровадження інклюзивного навчання), свідоцтво про народження  

        дитини, документи для     встановлення батьківської оплати за

        харчування (для пільгових категорій).

2.7    За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які  замінюють, а також у літній  період (75 днів).

2.8  Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі; у разі несплати

              без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9  Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

                    III. Режим роботи дошкільного закладу

3.1    Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом  10,5 годин.

Вихідні дні : субота, неділя, святкові тощо.                  

3.2   Щоденний графік роботи дошкільного закладу :  7.00-17.30.

IV. Організація навчально-виховного процесу

в дошкільному закладі

     4.1 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і

           закінчується 31 травня наступного року.

           З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період ) у дошкільному закладі

           проводиться оздоровлення дітей.

 4.2 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного  плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 4.3 План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу  і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

 4.4   У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016р. № 251).

 4.5 Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямувати на реалізацію завдань Державного стандарту  дошкільної освіти України  - Базового компоненту дошкільної освіти.      

4.6      Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими

       пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-

       оздоровчий, гуманітарний.

4.7                     Дошкільний заклад має право надавати додаткові освітні послуги, згідно з чинним законодавством.

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1  Забезпечення  продуктами  харчування здійснюється  департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі  за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування. За бажанням батьків  дошкільний заклад має право встановлювати додаткове харчування.

5.2  У дошкільному закладі  встановлене 3-х разове харчування.

5.3  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на  медичних працівників та завідувача дошкільного закладу.                           

       VI.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1  Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі.  

6.2   Медичний персонал здійснює лікувально - профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил,

режимом та якістю харчування, проводить санітарно-просвітницьку роботу та веде медичну документацію.

6.3  Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу на проведення лікувально-профілактичних  заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1              Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є : діти дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2          За успіхи у роботі можуть бути встановлені такі форми матеріального

         та морального заохочення: премії, подяки, грамоти.

7.3    Права дитини у сфері дошкільної освіти:

           -безпечні та нешкідливі  для здоров'я умови утримання, розвитку,

           виховання і навчання;

           -захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає

           шкоди її здоров'ю, моральному духовному розвитку;

          -захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять

           здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного

           насильства, приниження  її гідності;

          -здоровий спосіб життя.

7.4  Права батьків або осіб, які їх замінюють:

          -обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування

          дошкільного закладу;

         -звертатися до відповідних органів управління освітою з питань

          розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

         -брати участь в покращенні організації навчально-виховного

          процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного  

          закладу;

         -відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

         -захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних

          органах і суді;

         -інші права, що не суперечать законодавству України.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані :

          -своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному

             закладі у встановленому порядку;

          -своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливості

             відсутності або хвороби дитини;

          -слідкувати за станом здоров'я дитини;

          - поважати гідність педагога.

7.5    На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психологічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7   Педагогічні працівники мають право:

         -на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

          роботи з дітьми;

         -брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного

          закладу;

         -на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях ,

          нарадах   тощо;

         -проводити  в установленому порядку науково-дослідну,

          експериментальну, пошукову роботу;

         -вносити пропозиції щодо  поліпшення роботи дошкільного

           закладу;

         -на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до

          законодавства;

         -об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших

           об'єднань громадян,

          діяльність яких не заборонена законодавством;

         -на захист професійної честі та власної гідності;

         -інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8      Педагогічні  працівники зобов'язані:

         -виконувати Статут, правила внутрішнього трудового  розпорядку,

         умови  контракту чи трудового договору;

         -дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,

          поважати гідність дитини та її батьків;

         -забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких

          форм експлуатації дій, які шкодять її здоров'ю, а також від

          фізичного, психологічного насильства;

         -брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах,

          пов'язаних з підвищенням

          професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної

         культури;

         -виконувати накази та розпорядження керівництва;

         -інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9 Педагогічні та технічні  працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

7.10  Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження

         життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11 Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення проходять безплатні медичні огляди 2 рази на рік.

7.12  Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило,один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13   Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують  посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з

роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1 Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики . Оперативне управління дошкільним  закладом здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

8.2     Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його     завідувач, який призначається і звільнюється з посади департаментом гуманітарної політики.

 

                Завідувач дошкільного закладу:

-відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України ,,Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня  дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного

  закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх

  державних та інших органах, установах і організаціях, укладає

         угоди з юридичними та фізичними особами;

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного  закладу та відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження  матеріально-технічної бази  дошкільного закладу;

-         приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного

  закладу;

      - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,

   контролює їх  виконання;

      - затверджує штатний розклад за погодженням із засновником

   дошкільного закладу;

      - контролює організацію  харчування і медичного обслуговування

           дітей;

      - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,

            посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим

           комітетом;

- забезпечує дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних

   норм і правил, технік безпеки,

   вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;контролює

   відповідність застосованих   

   форм, методів і засобів розвитку,виховання і навчання дітей їх

   віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям  і

   потребам;

-         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки дослідно-експериментальну роботу педагогів;

     - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які

        замінюють;

     - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і

       фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на

       загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3 Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі –  педагогічна рада.

        До складу педагогічної ради входять:  завідувач і його заступники, педагогічні працівники,медичні працівники, інші спеціалісти.

    Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських об’єднань, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є  завідувач дошкільним закладом.  

        Педагогічна рада дошкільного закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

     Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

   8.4         Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є

    загальні збори  колективу дошкільного закладу та батьків або осіб,

    які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

                     Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного

                     закладу 40, батьків 90.

                     Термін їх повноважень становить 1 рік.

                       Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів

                     від загальної кількості присутніх.

           8.5  Батьківський комітет дошкільного закладу (груп) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

                         - у своїй діяльності комітет керується Конституцією України , Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про об єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини»,Положенням про дошкільний заклад, статутом дошкільного закладу,«Положенням про батьківські комітети дошкільного навчального  закладу» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011 р., іншими  нормативно – правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

                          - основним завданням діяльності комітетів є сприяння створенню умов комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

                            -  вирішення питань розвитку матеріально – технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

                        Кількість засідань батьківських комітетів  визначається за потребою.

                  8.6 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада-орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій,окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

    Піклувальна рада (у складі 3-х осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють  на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань   визначається їх доцільністю, але, як  правило, не менше ніж чотири рази на рік.

      Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами,

            установами, організаціями, навчальними закладами, окремими

            громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання

            дітей у дошкільному закладі;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

        -  сприяння залученню додаткових джерел фінансування

           дошкільного закладу;

-         сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на

            охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного

            процесу;

        -  організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників

           дошкільного закладу;

        - стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

        - всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним

           закладом;

-         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.                  

IX. Майно дошкільного закладу

9.1   Дошкільному закладу передано в управління земельну ділянку, будівлі,

       споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2    Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,8700га.

        9.3   Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є

                  комунальною власністю  територіальної  громади міста, здійснюються

                за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі

                Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом

                управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку,

                який  встановлений чинним законодавством.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

 

10.1   Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-майно власника;

-місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

-інші надходження, не заборонені чинним законодавством.    

10.2   Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

-придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

10.3  Статистична звітність про діяльність дошкільного  закладу

         здійснюється відповідно до законодавства.

10.4      Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається  законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України . Контроль здійснює департамент гуманітарної політики.

10.5     Дошкільний заклад є неприбутковою установою:

-         забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) , або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації , працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших , пов’язаних з ними осіб;

-         доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності , визначених її установчими документами;

-         у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації , злиття , поділу , приєднання або перетворення)передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

-         за рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1     Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2        Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів , власник ( територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3      Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом визначається  власником (територіальна громада міста) департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

XII. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу

12.1      Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом

             реорганізації ( злиття, приєднання, поділ ) або ліквідації за рішенням

            власника у випадках, передбачених  законодавством, за рішенням

            суду.

12.2    При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективної

     угоди.

12.3   Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною

  комісією,яка створюється власником  або судом.

12.4                  У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.